EET slovník 

EET  slovník  s  pojmy,  které  vám  usnadní  elektronickou  evidenci  tržeb.

 

EET

- je zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb.  Jedná se o povinnost, která vzniká podnikatelům podle Zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.).

 

Evidovaná tržba

– nebo také evidovaná platba. Pod tento pojem spadají všechny platby zákazníkem, které přijímáte v hotovosti, šekem, směnkou nebo stravenkami. Právě o evidenci těchto toků peněz jde v zákoně o e-tržbách, který začal platit 1. prosince 2016 a do dnešního dne prošel již několika novelizacemi.

 

Finanční správa

– realizuje projekt Elektronické evidence tržeb. Jednotlivé finanční úřady v místě vašeho podnikání například vydávají povinné identifikační údaje, které musíte mít před zaevidováním své první elektronické tržby.

 

Pokladní systém

– je software, který používáte v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Pomáhá vám správně evidovat peníze přijaté ve vaší provozovně. Pokladní systém s příchodem EET musíte mít. Na trhu jsou různé pokladní systémy, některé můžete na 3 měsíce vyzkoušet zdarma a zjistit, jestli se hodí pro váš typ podnikání.

 

Autentizační údaje

– jedná se o přihlašovací údaje, o které si musíte zažádat na finančním úřadu, a to buď přes datovou schránku, nebo osobně. Po zažádání obdržíte uživatelské jméno a heslo a budete se moci přihlásit na portál Finanční správy.

 

Certifikát

– slouží ke ztotožnění evidované tržby s vámi coby poplatníkem, případně vaší provozovnou nebo konkrétním pokladním zařízením. Certifikát si budete moci spravovat poté, co se poprvé přihlásíte pod svými autentizačními údaji na portál Finanční správy.

 

Platforma Android

je populární softwarová platforma nejen na mobilních telefonech, ale poslední dobou je mezi podnikateli oblíbená i na pokladních systémech. Hlavní výhodou Androidu je jednoduché ovládání, široké využití a příznivá cena. Android je nejrozšířenější mobilní operační systém na světě. Vznikl v roce 2008 a jeho vlastníkem je společnost Google

 

Fiskální identifikační kód (FIK)

– jedná se o identifikační údaj, který vytvoří systém Finanční správy. Slouží jako potvrzení pro zaevidování tržby. Obdržíte jej do 2 vteřin po odeslání o přijaté platbě a objeví se i na účtence, kterou dáte zákazníkovi.

 

Podpisový kód poplatníka (PKP) 

– prokazuje jednoznačnou vazbu mezi vámi a vydanou účtenkou. Je vytvořen elektronickým podpisem za použití privátního klíče a několika dalších údajů, jako je DIČ, identifikace provozovny, pokladní místo, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí platby a celková částka tržby.

 

Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) 

– bezpečnostní kód poplatníka je generovaný vaším pokladním zařízením a identifikuje příslušnou tržbu poplatníka. V datové zprávě je vždy obsažen a je součástí údajů na účtence.

 

Zvláštní "offline" režim

– jestliže splňujete podmínky zákona, můžete zažádat o výjimku tzv. zvláštního režimu. O takovéto povolení však musíte zažádat na příslušném finančním úřadu. Tržby se v tomto režimu evidují na speciální účtenky a blok účtenek. Informace o zaevidovaných tržbách se pak předávají Finanční správě kvartálně na speciálním tiskopisu.

 

Běžný režim 

Tento režim je základní a spadají do něj všichni, kdo nesplňují podmínky pro ostatní režimy. Tito podnikatelé potřebují připojení na internet a tržbu ihned po přijetí odešlou na finanční správu.

 

Zjednodušený režim

požádat o zařazení do Pokud má podnikatel provozovnu v místě, kde není dostupný ani mobilní internet, může zjednodušeného režimu. Také musí na pokladně vystavovat účtenky, ale stačí, když je do EET odešle jednou za 5 dní. Pokladnu tedy přenese do místa, kde je internet, a tam účtenky hromadně odešle.

 

Off-line režim

Oficiálně se tento režim nazývá zvláštní a je novinkou poslední vlny EET. Nejmenší podnikatelé nepotřebují pokladnu s připojením na internet, ale musí ručně vypisovat doklady, které zdarma dostanou od finančního úřadu. 

 

DIČ (daňové identifikační číslo)

Pokud DIČ obsahuje vaše rodné číslo (typicky u podnikajících fyzických osob), na EET účtenkách ho od března 2018 uvádět nemusíte. Jenže to má háček. Pokud vám jeden lístek slouží jako EET účtenka a zároveň jako daňový doklad (jste plátci DPH), DIČ na něm stále mít musíte, protože je povinnou součástí daňového dokladu. Podívejte se na podrobnosti.      V případě, že DIČ vaše rodné číslo neobsahuje (typicky právnická osoba nebo zahraniční fyzická osoba), na EET účtence ho vždy uvádíte.

Pokud vás obchodní partner pověřil evidencí svých tržeb, na EET účtence uvedete i jeho DIČ (DIČ pověřujícího poplatníka). Podle toho finanční správa zjistí, že peníze ve skutečnosti patří jemu.

 

Číslo provozovny

Toto číslo se vám vygeneruje v administraci EET na Daňovém portále (stránka Provozovny). První kamenná provozovna dostane automaticky číslo 11.

 

Číslo pokladny

Toto označení si volíte sami. Pokud máte v jedné provozovně víc pokladen, každá musí mít své vlastní číslo.

 

Pořadové číslo účtenky

Každá vaše pokladna vydává účtenky pod unikátní logickou číselnou řadou. Toto pořadové číslo musíte na účtence uvádět.

 

Datum a čas nákupu

Povinnou součástí EET účtenky je také datum a čas nákupu. Čas musíte uvádět s přesností na sekundy. Pokud byste měli pouze hodiny a minuty, může vám finanční správa udělit pokutu.

 

Celková výše tržby

Nemusíte vypisovat cenu jednotlivých položek, stačí uvést konečnou výši tržby v korunách. Pokud zákazník platí například v eurech, částku musíte přepočítat.

 

Režim tržby

Dalším povinným údajem je informace o režimu tržby. Pokud nemáte žádnou výjimku, evidujete v běžném režimu. Na účtence stačí uvádět: „Běžný režim” či „Evidujeme v běžném režimu” nebo podobnou informaci.

 

FIK (fiskální identifikační kód)

Pokud evidujete v běžném režimu, musíte  mít na každé účtence kód FIK. Vaše EET pokladna ho získá od serverů finanční správy. FIK   obsahuje  39 znaků a je vždy unikátní.  Zákazníci si podle něj mohou na webu ověřit, jestli jste účtenku řádně zaevidovali.

Jestliže evidujete ve zjednodušeném režimu,  FIK  na svých účtenkách neuvádíte.

 

PKP (podpisový kód poplatníka)

V případě, že vypadne internet a vaše EET pokladna  nemůžete na účtenku uvést  FIK od finanční správy, začne místo něj automaticky  tisknout  PKP.  Čísla slouží jako váš elektronický „podpis”.

Kód se tvoří privátním klíčem a skládá se z údajů, jako je DIČ a označení provozovny. Je velmi dlouhý – má 334 znaků. Pokud se vám začne znenadání objevovat na účtenkách, víte, že nastal výpadek internetu nebo serverů finanční správy a později musíte účtenky znovu odeslat.

Když evidujete ve zjednodušeném režimu, kód PKP uvádíte na všech účtenkách.

 

BKP (bezpečnostní kód poplatníka)

Ať už evidujete v běžném nebo ve zjednodušeném režimu, tento kód se tiskne na účtenku vždy. Je tvořený z podpisového kódu poplatníka a slouží jako ověření, že jste účtenku vydali skutečně vy.

 

Vzorová EET účtenka

Prohlédněte si vzorovou EET účtenku pro běžný režim, kterou připravila finanční správa. Veškeré povinné údaje jsou v ní podrobně popsané.