Účtenka EET

EET účtenka je ta první věc, na kterou se kontroloři dívají. Ujistěte se, že vaše účtenky obsahují povinné náležitosti.

Účtenka musí být vystavena tomu, od koho evidovaná tržba plyne, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby.

U účtenek vystavených v běžném či zjednodušeném režimu zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, a tudíž podnikatel může vystavit účtenku nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky (bez tisku a předat ji zákazníkovi, např. prostřednictvím e-mailu, SMS).

Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a podnikatelem shoda ‼!

Zákon o evidenci tržeb v případě evidování tržeb ve zvláštním režimu stanovuje způsob vystavení účtenky, a to v § 23a odst. 1 písm. a), podle kterého je poplatník povinen při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Blok účtenek poplatník získá na finančním úřadě nejdříve po oznámení rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu.

Zákazník nemá povinnost účtenku od prodejce převzít. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme.

Pokud nebude spojení fungovat (bude překročena mezní doba odezvy), může podnikatel vytisknout účtenku bez fiskálního identifikačního kódu (FIK) zasílaného ze systému Finanční správy.

V takovém případě je na účtence uveden podpisový kód poplatníka (PKP).

Údaje o evidované tržbě pak musí podnikatel správci daně poslat dodatečně, a to nejpozději do 48 hodin od uskutečněné transakce.

 

Vystavení účtenky.       

Jak nato ?

Podle zákona je podnikatel povinen účtenku vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby a umožnit zákazníkovi její převzetí, tedy  umístit  ji na takové místo, kde je zákazníkovi k dispozici.

Platí však, že zákazník účtenku převzít nemusí.!

V případě nevystavení účtenky se podnikatel vystavuje riziku správního trestu.