Údaje uváděné na účtence

Podnikatel evidující tržby v běžném či zjednodušeném režimu je na účtence povinen uvádět:

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto DIČ tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • celkovou částku tržby v české měně,
 •  
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • fiskální identifikační kód (FIK),

 

Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód - FIK, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód PKP. Jedná se zejména o případy výpadku spojení nebo evidence tržeb ve zjednodušeném režimu.

Poplatníci evidující tržby ve zvláštním režimu musí zákazníkovi vystavit účtenku z bloku účtenek se zákonem stanovenými náležitostmi, kterými jsou:

 • daňové identifikační číslo (pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (pouze v případě, kdy poplatník eviduje tržby ve více provozovnách),
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby v české měně.